Prioritaire nascholing: het M-decreet als motor voor uitmuntend onderwijs

Nascholingstraject

‘Het M-decreet als motor voor uitmuntend onderwijs’. Onder die titel biedt het Steunpunt Diversiteit & Leren in samenwerking met GO! onderwijs en Artesis Plantijn Hogeschool een nascholingstraject in zeven sessies aan voor scholen van het gewoon secundair onderwijs. Het traject heeft tot doel de kwaliteit van het inclusief onderwijs in scholen duurzaam te versterken. Elke secundaire school komt in aanmerking, ongeacht het net.

Ik wil geen tijd verliezen. Ik schrijf onze school meteen in!

Dat kan hier. Je engageert je nog niet definitief, maar je bent wel bij de eersten die in aanmerking komen.
Let wel: Dit project gaat van start in het schooljaar 2017-2018, mits de Vlaamse regering de regelgeving hiervan definitief goedkeurt.

Aanpak

Ervaren begeleiders met een brede bagage gaan in de deelnemende scholen aan de slag met een kernteam. Dat team bestaat uit één of meer leidinggevende(n), begeleid(st)ers, leraren uit de verschillende graden van de deelnemende school en een CLB-medewerker. Elke deelnemende school stelt zelf een kernteam samen. Van bij de aanvang staan de noden van de school centraal. We werken nadrukkelijk vanuit de praktijk via ervaringsgericht leren en een participatieve aanpak.

Concrete casussen, schooleigen uitdagingen en leervragen uit het team bepalen onze agenda. We koppelen de schooleigen doelstellingen aan het brede M-decreet verhaal. Daarin hebben we oog voor zowel theoretische kaders als praktische handvatten. Los van de mogelijke inhouden willen we het zelflerend vermogen van het hele team versterken.

Doelstelling: Kwaliteit van het inclusief onderwijs versterken

• We reiken praktische mogelijkheden aan om elke leerling maximaal te laten participeren en om inclusief leren waar te maken.
• We vertalen de principes van het handelingsgericht samenwerken naar jouw concrete schoolcontext, zodat je een geïntegreerd zorgbeleid kunt voeren.
• We gaan actief na hoe we hulpmiddelen kunnen inzetten voor redelijke aanpassingen.
• We zetten in op differentiatie en brede evaluatie, stemmen curricula af, verkennen co- en team-teaching, kijken naar klasmanagement en ontdekken de kansen van Universal Design for Learning (UDL).
• We versterken het beleidsvoerend vermogen van jouw school, zodat ze kan tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van àlle leerlingen en aan de ondersteuningsnoden van de leerkrachten.

In zeven sessies

Bij de intake (sessie 1) noteren we de noden en vragen over het traject en formuleren we de wederzijdse verwachtingen.

Tijdens sessies 2, 3 en 4 werken we met het kernteam (inter)actief aan de keuzethema’s. In vorige jaren zijn dit thema’s waar scholen vaak voor kozen.

 • Een geïntegreerd zorgbeleid op school: Het zorgcontinuüm en Handelingsgericht werken als leidraad.
 • Universal design for learning: Hoe zorgen we ervoor dat elke stap die we zetten een duurzame en effectieve stap is?
 • Inclusie, diversiteit en participatie in de praktijk.
 • Succesvol differentiëren, het kan.
 • Breed evalueren. Een logische stap in het differentiatieverhaal.

Rond de vraag “hoe krijgen we collega’s mee?” werken we in sessie 5 volgens het doe-het-zelfprincipe. Dan organiseer je zelf een interne pedagogische studiedag met en voor het schoolteam. Dit blijkt uit voorgaande jaren een zéér leerrijke dag te zijn voor heel de school. Tijdens zo’n D.I.Y. dag beweegt er op verschillende niveaus van het teamleren heel wat.

Op de regiodag (sessie 6) kunnen de kernteams over de netten heen ervaringen uitwisselen. Elke school krijgt hier de kans om hun (kleine en grote) successen en leerrijke fouten te delen. Dit leidde in mei 2017 tot drie inspirerende dagen (Gent, Brussel en Hasselt) waar erkenning en herkenning troef waren.

Sessie 7 focust op nazorg, reflectie over het afgelegde traject en beslissingen voor de toekomst.

Geschiedenis
2017-18 zal het derde schooljaar zijn waarop deze prioritaire nascholing loopt. Dat betekent dat jouw school mee kan genieten van de leerweg die 40 andere scholen voor jullie hebben afgelegd. Zij hebben in de twee voorgaande schooljaren hun mogelijkheden verkend, grenzen verlegd en in bepaalde gevallen hun beleid aangepast om het M-decreet waar te kunnen maken.

Dit zeggen zij over het traject

 • Het M-Decreet is voor mij veel bevattelijker geworden vandaag.
 • We zien nu duidelijker dat alle leerlingen M-decreetleerlingen zijn.
 • Screencast is een interessante tool om mijn lessen te verrijken en differentiatie haalbaar te houden.
 • Heel wat kennis is er al op de school. Maar we benutten ze onvoldoende.
 • ‘To teach = to learn’, die ga ik onthouden!
 • Er is meer basiszorg dan we denken op onze school.
 • Het is vruchtbaar om op een rustige manier over het M-decreet te spreken.
 • Kleine stappen zijn ook stappen.
 • Wat we doen moeten we meer zien binnen de context van de evolutie van de school: we zijn veel tegelijk aan het doen.
 • Ondersteuning voor de leerkrachten is heel belangrijk: we worden er zelf ook beter van.
 • Samen aan tafel zitten is ongelooflijk boeiend.
 • Het stilstaan bij verschillende fases van innovatie biedt mij leerwinst.
 • Deze sessie was voor mij zeer leerrijk. Ik heb nieuwe ideeën opgedaan die bruikbaar zijn in de klas. Het stelt me in staat om bewuster met de klasgroep om te gaan.
 • We moeten meer werken met media: beter capteren, filmen, opnemen,…
 • Vaak wordt heel wat naast elkaar gewerkt en enkel toegepast op een bepaalde doelgroep.
 • Goed dat we stil stonden bij het beïnvloeden van de schoolcultuur.
 • De werkvormen zijn nieuw voor de meer ervaren leerkrachten.
 • Ik voel nu meer de motivatie om iets nieuws te doen (in mijn lesgeven).

Je wil graag feedback uit de eerste hand?

Dit is de lijst van scholen die dit schooljaar participeerden.
Steinerschool Brugge
Sint-Donatus Middenschool Merchtem
Atheneum Gentbrugge
GO! MS2 Borgloon Domein Speelhof
Middenschool Voskenslaan
TA3 Hotelschool Hasselt
MSKA Roeselare
TA St-Truiden
IMB Brugge
Spectrumschool Deurne
Atheneum Herzele
St-Theresia college Kapelle-Op-den-Bos
KA Geraardsbergen
Viktor Hortaschool Evere
Lyceum Aalst
KA Aalst
TA Halle
TechniGO! Aalst
TA De brug Vilvoorde

Plaats en data:
We leggen de data in samenspraak vast. Enkel de regiodag (sessie 6) is op locatie. Alle andere bijeenkomsten gaan door op de school. Tenzij de school daar anders over beslist.

Organisatie:
Indien u zich kandidaat wilt stellen voor dit traject kunt u zich aanmelden via deze link. Pas als u dit formulier heeft ingediend wordt uw aanvraag geregistreerd. De tijdsmelding op dit formulier bepaalt mee de kans op deelname aan een traject.

Indien je nog twijfelt, aarzel dan niet om contact op te nemen en uw vragen voor te leggen:

Voor het Steunpunt Diversiteit en Leren : mattheeuwskoen@telenet.be

Voor het GO! : kjell.bosmans@g-o.be

Informatie:
Nascholingsorganisaties:
Steunpunt Diversiteit & Leren, Sint-Pietersnieuwstraat 49, 9000 Gent, 0496/564594
GO! Nascholing, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, 0494/36 42 61
e-mail voor meer info: info@diversiteitenleren.be of kjell.bosmans@g-o.be
websites:

Projectverantwoordelijke: Prof. Dr. Piet Van Avermaet
Projectmedewerkers: Koen Mattheeuws - Kjell Bosmans - Liv Van Hyfte - Marijn Vandevelde - Saskia Vandeputte