Participatie

Wat en waarom dit thema?

Ouderparticipatie

“De betrokkenheid van ouders bij het schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen!” Ouders hebben er dus alle belang bij om het contact met de school warm te houden maar ook voor scholen is het belangrijk om op de best passende manier de communicatie met ouders aan te gaan. Dergelijke scholen willen ouders informeren, maar willen ook zelf door hen geïnformeerd worden. Scholen proberen ouders het schoolleven zo veel mogelijk actief te laten mee-maken en nodigen hen uit om op bezoek te komen, hun competenties te benutten, om initiatief te tonen, mee beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Dit doet de school omdat ze gelooft dat een actieve ouderparticipatie bijdraagt tot een krachtige leeromgeving die alle partijen ten goede komt.

Leerlingparticipatie

Naast ouderparticipatie is het ook belangrijk leerlingen te laten participeren. Leerlingparticipatie hangt samen met het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen voor het leren, de leer- en leefomgeving in de klas en de organisatie in de klas en school. Het is belangrijk om leerlingen de kans te geven actief deze verantwoordelijkheid op te nemen en samen te werken aan vaardigheden om effectief te participeren in het leren en leven op school.

Materialen

{{material.title}}
Meer info

Websites

{{website.content.link}}
{{website.title}}
Open website

Onderzoek & Projecten

{{research.title}}
Meer info

Publicaties

{{publication.title}}
Download publicatie