Materiaal

Het Steunpunt Diversiteit & Leren ontwikkelt materiaal om scholen te ondersteunen bij het vormgeven van hun onderwijs. Dit gaat over concrete lespakketten voor CLIM, screeningsmaterialen om een beleid uit te stippelen of onderzoeksrapporten en artikelen die u inspiratie of meer achtergrond bieden.

WebsitesScreeningMaterialen