Van Wazig naar Scherp. Videocoaching als motor voor kwaliteitsvolle interacties, maximale groeikansen en meer inclusie.

‘Van Wazig naar Scherp’ is een inspiratiegids over videocoaching als motor voor professionalisering. Het is een handig doe-het-zelf-boekje voor élke (kleuter)leerkracht en kinderbegeleider, schoolteam, pedagogische begeleider en coach. Werken met beelden biedt vele mogelijkheden om in een veilige omgeving na te denken over je professioneel handelen, je interacties met kinderen. Het versterkt de reflectiecultuur binnen een team en scherpt zo de pedagogische visie rond kwaliteitsvolle interacties, inclusie en gelijke kansen aan. Het boekje bevat vele tips, do’s en don’ts, ervaringen, getuigenissen van projectdeelnemers, kijkkaders …
“Van Wazig naar Scherp” is een uitgave van het Steunpunt Diversiteit en Leren [UGent] en de Artveldehogeschool. Het is het eindproduct van het Europese Erasmus+-project TRACKs. Contact: Jan De Mets en Sofie Verschaeve. Wie een papieren versie wil, kan dit op eenvoudig verzoek bekomen.
U kan hier de publicatie downloaden: van-wazig-naar-scherp-online-pdf

Terug naar overzicht
Datum

14-09-2020